fbpx

Testē VUUMLY mobilo lietotni un ej uz kino!

[Atjaunots 17. novebrī]

Akcijai noslēdzoties, pateicamies vairākiem simtiem lietotāju, kas piedalījās, aizpildot tiešsaistes anketu. Starp aptaujas lietotājiem izlozēti dāvanu karšu saņēmēji:

  • Ēriks eri**.******@****.***
  • Gun**@****.**
  • Ivo dob********@****.***
  • Jake tri********@****.***
  • Jeļena hel*******@*****.**
  • Jurijs jur***********@****.***
  • Kristaps kfe********@****.***
  • lau******@*****.**
  • Romāns rse*****@****.***
  • Valērija val********@*****.**

Ar augstākminētājiem uzvarētājiem sazināsimies e-pastā 5 darba dienu laikā.

Neesi sarakstā? Iespējams, ka esi starp tiem 20, kas saņems uzaicinājumu piedalīties lietotāju intervijā! Par šiem lietotājiem paziņosim atsevišķi, sazinoties ar uzvarētājiem individuāli.

VUUMLY aicina ikvienu iesaistīties aplikācijas izmēģināšanā un testēšanā. Ar Inovācijas kustības “VEFRESH” atbalstu tiek rīkota balvu izloze tiem lietotājiem, kas aizpildīs tiešsaistes anketu. Balvās – 30 kino dāvanu kartes. Desmit dāvanu kartes tiks izlozētas starp aptaujas dalībniekiem. Izloze tiks veikta 17. novembrī.

Pildīt aptauju

Aizpildi aptauju

Desmit laimīgie aptaujas dalībnieki saņems dāvanu karti kino apmeklējumam

Piesakies sarunai

Ja aptaujas beigās piekritīsi intervijai, piedalīsies papildizlozē: 20 lietotāji tiks uzaicināti uz tiešsaistes interviju ar garantēto balvu

Gaidi  rezultātus

Laimīgie par izlozes rezultātiem tiks informēti 17. novembrī

Kurš var piedalīties izlozē?

Ierobežojumi dalībai izlozē nav, un izlozē piedalās visi respondenti, kas anketu aizpildījuši pirms izlozes datuma.
Katrs respondents izlozē drīkst piedalīties (aizpildīt aptauju) vienu reizi. Krāpšanas gadījumā respondents no izlozes tiek izslēgts. Nejauša aptaujas iesniegšana divreiz ir pieļaujama, taču izlozē vērā ņemts tiks tikai viens no pieteikumiem.

Kādas balvas iespējams vinnēt?

Izlozē iespējams vinnēt dāvanu karti no Apollo kino. Kopējā fonda vērtībā: 300 eur.
Starp aptaujas dalībniekiem tiks izlozēti desmit laimīgie, kas katrs saņems vienu dāvanu karti. Starp tiem aptaujas dalībniekiem, kas būs atzīmējušies, ka piekrīt tiešsaistes intervijai, tiks izlozēti desmit Android un desmit iOS lietotāji, kuri saņems uzaicinājumu uz interviju, un tās beigās saņems garantēto dāvanu karti.
Apollo dāvanu kartēm ir 3 mēnešu derīguma termiņš.

Kā palielināt iespēju vinnēt?

Tie aptaujas dalībnieki, kas piekrīt intervijai, piedalās papildizlozē par uzaicinājumu uz tiešsaistes interviju, kuras beigās saņems garantēto dāvanu karti.

Kad notiks izloze?

Izloze notiks 2022.gada 17.novembrī 12:00.  Gadījumā, ja kāds no uzvarētājiem neatbild nedēļas laikā, tiks izlozēts jauns laimīgais.

Kur tiks paziņots par izlozes rezultātiem?

Par izlozes rezultātiem uzvarētāji tiks informēti individuāli, kā arī anonimizēts saraksts ar uzvarētājiem tiks publicēts šajā vietnē kā arī VUUMLY soctīklos 2022.gada 17.novembrī.

Kas rīko izlozi?

Izlozi rīko SIA "Vuumly" izmantojot Inovācijas kustības “VEFRESH” sponsorēto balvu fondu.

Kāpēc VUUMLY ir svarīgs Tavs viedoklis?

VUUMLY radās, risinot pašiem sasāpējušos problēmu - vēlmi redzēt visus transporta līdzekļus vienuviet. Taču identificēt mūsu lietotāju vēlmes un izveidot vislabāko pieredzi spēsim tikai ieklausoties pašos lietotājos. Tavs viedoklis un vēlmes palīdzēs mums padarīt gan Tavu, gan citu lietotāju ikdienu ērtāku.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram